Konu Başlıkları

Ülkemizde şu anda bilinen 4 milyondan fazla devlet memuru çalışanımız vardır. Bunların hepsi, farklı kamu kurumlarında görev almaktadır. KPSS şartını sağlayarak devlet kadrosunda görev alan memurlar, özelikle son yıllarda çok fazla zam alamadıklarından şikâyet ederler. Tıpkı özel sektörde olduğu gibi devlet memurluğunda da alınan maaş, giderlerinin büyük bir kısmını karşılamaz. Bu durumda insanlar ek iş bulma, ek işte çalışma arayışına girerler. Memurlar için ek gelir imkanları elbette ki bulunmaktadır ancak devlet memurlarının ek iş olarak yapabilecekleri şeyler kanunda sınırlanmıştır.

Memurların ek iş yapmasının sınırları 657 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Bu kanuna göre devlet memurları, kendi işlerine engel olabilecek ikinci bir işte çalışamazlar. Aynı zamanda zaten sigortalı olarak çalıştıkları için başka bir işte sigortalı olarak çalışmazlar. Bağkur’lu olarak da bir firma açamaz ve burada çalışamazlar. Bunların dışındaki ek iş imkânlarından yaralanabilir ve kazanç elde edilirler.

Memurları için ek gelir imkânları hangileridir, memurlar hangi işleri yapabilir?

Memurların yasalara kaşı gelmeden hangi işleri yapabileceğini Devlet Personel Başkanlığından öğrenmeniz mümkündür. Yasa çerçevesinde herhangi bir işte sigortalı olmak zorunda kalmadan ve kanuna aykırı olmadan bazı ek işlerde çalışmaları mümkündür. Sizlere bu işler hakkında detaylı bilgi verelim;

Memurlar şirket ortağı olabilir mi?

Devlet memurları kanunda belirlenmiş olan bir anonim şirketin kuruculuğunu yapabilir ancak bu şirkette aktif olarak görev almaması gerekir. Bu şekilde kurulan bir firmada, kuruluş aşmasında kurucu sıfatıyla hisse senedi sahibi olarak, bu hisselerden gelir elde edebilirler. Bu durum, limited şirket ortalıkları için de geçerlidir. Yönetimde bulunmamak ve aktif olarak çalışmamak şartıyla bir devlet memuru, limited olarak kurulan bir şirketin ortağı olabilir ve bu şirkettin hisse geliri elde etme hakkına sahiptir.

Yukarıda sayılan durumlar kimyager ve kimya mühendisleri için geçerli değildir. Bu durum kanunda açık olarak ifade edilmiştir. 6269 sayılı kanuna göre kimyager ve kimya mühendisi olarak devlet bünyesinde çalışan kişiler, mesai saatleri dışında olmak koşuluyla kendi adına kurdukları bir iş yerinde ya da bir işvenle birlikte mesleklerini serbest olarak yapabilirler.

Memurlar için ek gelir imkânı, görüldüğü gibi yalnızca şirket ortaklıklarında vardır ancak kimyagerler ve kimya mühendisleri, bu durumdan ayrı olarak kendi mesleklerini icra etme hakkına sahiptir.

Memurlar televizyon programında sunuculuk yapabilir mi?

Kamu personeli olarak çalışan birinin bir televizyonda sunuculuk yapması ya da program sunması için bir engel yoktur. Ancak kanunda bu görevle ilgili sınırlar belirtilmiştir. Buna göre memurlar mesai saatleri dışında, sosyal güvenlik kuruluşlarından biriyle ilişkilendirilmedikleri sürece, memurlar için belirlenmiş olan ödev, sorumluluk ve yasaklara uyulması halinde ve bir sözleşme ile işveren bağlanılmaması koşulu ile televizyon programlarında sunuculuk yaparak ek gelir elde etme hakkına sahiptir.

Devlet memurları borsada hisse senedi alıp satarak ek gelir elde edebilir m?

Bir devlet memurunun kanuna göre bir şirkette her ne sıfatla olursa olsun aktif olarak görev alması yasaklamıştır. Ancak anonim şirketlerde, halka açık anonim şirketlerde ve limited şirketlerde hisse senedi sahibi olmasının önü kapatılmamıştır. Bu nedenle devlet memurları, borsada istedikleri gibi hisse senedi alıp satabilir ve ek gelir elde edebilir.

Devlet memurları hakem olarak görev yapabilir mi?

Devlet memurlarının yapabilecekleri ek işlerin kanunda sınırlandırıldığından daha önce bahsetmiştik. Yine bu kanuna göre memurlar, mesleki olarak ya da serbest meslek olarak ofis, büro ya da muayenehane açma hakkına sahip değildir. Gerçek kişiler ya da tüzel kişiler tarafından kurulmuş olan hiçbir şirkette çalışamazlar. Bunlarla birlikte vakıf üniversitelerinde de çalışamazlar. Ancak kanunda “gençlik ve spor hizmetleri uygulamasında fiilen görev alacaklar hariç” şeklinde belirtilmiştir. Buna göre devlet memurları için ek gelir imkânları arasında hakemlik de yer alır ve devlet memurunun hakemlik yapması kanuna aykırı değildir. Hakem olmak için gençlik ve spor il müdürlüklerine ya da bakanlığına başvuru yapmanız gerekir.

Devlet memurları arabasını kiraya vererek ek gelir elde edebilir mi?

Devler memurlarının kendi aracını kiraya vermesi, kanuna göre tacir ya da esnaf olmayı gerektirecek olan bir ticari faaliyet olarak görülmez. Bu nedenle memurlar kendi arabalarını bir şirkete kiralayabilir ya da başka birine kiraya verebilirler. Buradan da gelir elde etme imkânları bulunur.

Devlet memurları köşe yazarı olarak çalışabilir mi?

Kanuna göre bir devlet memurunun herhangi bir yayın kuruluşunda, hizmet sözleşmesine bağlı kalarak yayın yapması ya da yazarlık yapması mümkün değildir. Ancak basına bilgi ve demeç verme maddesine aykırı olmayacak şekilde, aralarında hizmet sözleşmesi olmadan köşe yazarlığı yapma hakkına sahiptirler. Hatta yazdıkları bu yazılardan telif ücreti de alabilirler.

Devlet memurları dizlerde ya da filmlerde oynayarak veya sahneye çıkarak ek gelir elde edebilir mi?

Devler memurları bir sözleşmeye bağlı kalmamak, küçük düşürücü davranışlar sergilememek ve mesai saatleri dışında olmak şartıyla tiyatroda, sahnede ya da film ve dizlerde aktif olarak görev alabilirler ve para kazanabilirler. Sahneye çıkarak şarkı söyleyebilen devlet memurlarının büyük bir kısmının küçük bar ya da kafelerde müzik grupları ile şarkı söylemesinde ve para kazanmasında sakınca yoktur. Bunlarla birlikte bir müzik şirketiyle telif sözleşmesi yapan devlet memurları, kendilerine ait CD çıkarabilirler ve bunların gelirinden de kazanç sağlayabilir. Hatta fikir ve sanat kanunları kapsamında, çıkardıkları müzikle ilgili telif hakkı almaları da mümkündür.

Memurlar son zamanların popüler işi olan Youtuber olabilir mi?

Son zamanlarda karşımıza çok fazla Youtuber çıkıyor. Bunların her bir faklı alanlarda özgün video hazırlayarak ve bunları yükleyerek, izleyenlerinden para kazanıyor. Devlet memurları da görevlerini küçük düşürücü hareketlerde bulunmadan videolar hazırlayabilir ve bunları youtube kanalına yükleyerek para kazanma imkanına sahip olabilir.

Memurlar özel ders vererek ek iş yapabilir mi?

Devlet memurları, özellikle öğretmenler, mesai saatleri dışında evlerinde ya da başkalarının evinde özel ders verebilir. Özellikle öğretmenler, yine mesai saatleri dışında ve kanunda yer alan çerçevelerden dışarı çıkmayacak şekilde özel okullarda ya da dershanelerde de özel ders verme imkanına sahip olur. Memurlar için ek gelir imkanları sağlayan en popüler işlerden biri özel ders vermektir.

Memurlar kitap yazabilir ve yayınlatarak para kazanabilir mi?

Devlet memurlarının uzman oldukları bir konuda kitap yazmalarına engel olacak bir kanun yoktur. Hangi konuda uzmansanız teknik bir kitap yazabilir ya da roman yazarak bunu yayınlatabilir ve para kazanabilirsiniz. Hatta devlet memurları, bugüne kadar basılmış olan kitaplarından telif hakkı da alabilmektedir.

Memurlar için diğer ek gelir imkanları nelerdir?

Memurlar, tıpkı ev hanımlarının yaptığı gibi evde yapılabilecek farklı ek işlerden de gelir elde edebilirler. Makale yazmak, editörlük yapmak, evde mandal yapmak, evde paketleme işi yapmak, dikiş, örgü, dantel yapmak, oyuncak örmek, kutu katlama, nikah şekeri paketleme, yemek yapmak ve satmak bunlardan bazılarıdır. Bilgisayar kullanan kişiler aynı zamanda ptc sitelerinden anket doldurarak, reklamlara tıklayarak ya da oyun oynayarak da az da olsa kazanç elde edebilirler. İnternet sitesi tasarlamak da web tasarım yapmayı bilen kişiler için iyi bir kazanç sağlayabilir.

Kurallara uymayan memurlar ceza alır;

Yukarıda saymış olduğumuz ek işleri, kanunlar ve kurallar çerçevesinde yapmayan devlet memurları disiplin cezası almaktadır. Hatta ticaret yapan ve memurlar için yasaklanan faaliyetlerde bulunan kişilere, kademelerinin ilerlemesinde durdurulma cezası verilmektedir.

Görüldüğü gibi memurlar için ek gelir imkanları çok fazla yerden sağlanabilir. Burada önemli olan nokta ek iş yapılırken kanunlara uyulması ve ceza alınmamasıdır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz kanunlara uyduğunuz takdirde, düzenli olarak yapmış olduğunuz ek işinizden, aylık elde ettiğiniz kazanç kadar ek gelir elde edebilirsiniz.