Finansal Sözlük

Aynı gün içerisinde açılıp kapatılan işlemlere denir.

Emir gün sonuna kadar işlem görmezse iptal edilir. Aksi belirtilmedikçe bütün emirler günlük emir olarak kabul edilir.

Düşük faiz oranlarını destekleyen ılımlı finansal yaklaşım. Enflasyonun topluma etkisinin minimal olacağını savunur.

Bir alacağın tahsili için borçlunun menkul ve gayrimenkul mallarına mahkemece el konulmasıdır.

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanmakta olup, Şirketlerin hisse senetlerini halka arz etme şekli, farklı koşullara bağlı olarak değişebilmektedir. Başka bir anlatımla şirketler, faaliyetlerini yürütebilmesi için kaynaklara ihtiyacı vardır. Bu kaynaklar yabancı kaynak (borç yoluyla elde edilen kaynak) veya özkaynak (ortaklardan sermaye yoluyla veya faaliyetler sonucu kar yoluyla sağlanan) olabilir.

Belli bir zaman aralığındaki fiyatların ortalamasının hesaplanması ile elde edilmiş indikatördür. Parite üzerine yerleştirilen indikatör, fiyatların mevcut yönünde ilerleyip ilermeyeceği hakkında fikir verir ve ayrıca destek – direnç seviyeleri olarak da kullanılır.

Yüksek faiz oranlarını destekleyen finansal yaklaşım. Enflasyonu kontrol altına almayı amaçlar. Dovish( Güvercin) finansal görüşünün karşıtıdır.

Devletin tasarruflarını ve mali işlemlerini idare eden kurumdur.

Hazine, devletin harcama ve gelirlerinin gerçekleştiği soyut bir kasa olan kurumdur. Belli bir dönemde Hazine’nin kamusal giderlerinin finansmanı için yapılan ödemeler, toplanan kamu gelirlerini aşması durumunda Hazine açığı ortaya çıkar.

Hazine tarafından vadesi 1 yıldan kısa süreli olarak çıkarılan ve iskontolu olarak işlem gören borçlanma senetleridir.

Hazine tarafından satılan tahvil ve bonolardır.

Hedge etmek, finansal veya ticari faaliyetleriniz sırasında oluşacak fiyat hareketlerine karşı korunmak için yapılan işlemlerdir. Hedging işlemi ile aldığınız riski sıfırlayabilir veya sınırlandırabilir ve karınızı sabitleyebilirsiniz. Hedge işlemi döviz riskleri için yapılabileceği gibi, emtia, faiz ve hisse senedi için bile yapılabilir.

Mum çubuğu grafikleriyle beraber kullanılan, Japonlar tarafından geliştirilmiş bir teknik analiz indikatörüdür. Trendi belirlemeyi ve gelecek fiyatları belirlemeyi tahmin etmeyi amaçlar.

Kıymetlerin elektronik ortamda hesaben saklanmasını ifade eder. Örneğin Hazine ihalesinden alınan kıymetler, katılımcılar tarafından fiziki olarak talep edilebileceği gibi (bu kıymetler TCMB tarafından bastırılmaktadır) makbuz karşılığı elektronik ortamda katılımcıların hesabına da aktarılabilmektedir.

Dörtnala enflasyon olarak da adlandırılır. Paranın değerinin yitirdiği en şiddetli enflasyon biçimidir.

Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan ve anonim ortaklığın sermayesine belirli bir katılma payını temsil eden kıymetli evraktır.

Bir anonim şirketin hisse senedine sahip olan şahıstır.

Gayrimenkul üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olduğunu belirten tapu belgesidir.

Hükümetin ülke sınırları içinde kişi ve kurumlara ulusal para cinsinden borçlanması anlamına gelmektedir. Bu borçlanmanın iktisadi niteliği, satın alma gücünün özel ve kamusal kesimler arasında el değiştirmesidir. İç borçlanmada ülkenin kullanabileceği kaynaklara bir ek söz konusu değildir.

Destek ve direnç noktası analizi, momentum ve trend yönü belirlemede kullanılan teknik analiz indikatörüdür.

Bir tacirin borçlarını ödeyememesinin alacaklı ya da alacaklıların talebi üzerine mahkemece karar ve ilan edilmesidir.

Hazine’nin tahvil ve bonolarını faizi ve/veya miktarı ihaleyle belirleyerek satması işlemidir.

Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp halka arz edilerek ya da edilmeksizin satışıdır.

Kıymetlerin ilk ihraçları sonrası işlem gördükleri piyasaları ifade eder. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerinin ihraç sonrası alınıp-satıldığı Borsa İstanbul, Borçlanma Araçları Piyasası ikincil piyasaya bir örnektir.

IMF (International Monetary Fund); uluslararası para fonu anlamına gelir ve uluslararası mali sistemin işleyişini düzenler. 1944 yılında ABD’nin Bretton Woods kasabasında kurulmuş olan ve 1947 yılında fiilen çalışmaya başlayan uluslararası bir organizasyondur.

Finansal Sözlük