Finansal Sözlük

Bir dövizin kullanım bedelidir.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası

ABDde Merkez Bankası Fedin para politikasını yürüten ve Fedin tam istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda kısa vadeli faiz oranlarını belirleyen komitedir.

ABD’de bulunan bankaların FED’ten aldıkları sermaye karşılığında ödedikleri gecelik faiz oranıdır. Aynı zamanda FED’in ülkedeki para arzını kontrol ettiği mali politika aracıdır.

Destek ve direnç noktaları için kullanılan teknik analiz metodudur.

Finansal bir enstrümanın fiyat grafiğinde, arada az veya hiç işlem olmadan aşağı ya da yukarı doğru meydana gelen keskin değişimlerdir.

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından faiz oranları gibi araçlar vasıtası ile uygulanmak üzere para politikalarını belirleyen komiteye denir.

Para, mal, şirket sermayesi, kaynak, bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için ayrılmış para, (1) yatırım şekli olarak düşünülen ulusal borç miktarı, (2) sermayeye çevirmek, belli bir faizle sürekli borç durumuna getirmek, yatırım yapmak anlamına da gelir.

Özkaynaklarını kullanarak kaynak sağlama yöntemidir. Senet ihraç edilmesidir. Şirketler, borç alarak ya da özkaynaklarını kullanarak kaynak sağlarlar.

Farklı ülkelerin paralarının birbirleriyle değiştirildiği uluslararası döviz piyasasıdır. İngilizce “Foreign Exchange” kelimesinin kısaltılmış halidir. Dünyanın en fazla işlem hacmi ve likiditesine sahip piyasadır.

Forfaiting, ağırlıklı olarak yatırım mallarının ihracatından doğan ve belirli bir ödeme planına göre tahsil edilebilecek alacakların bir banka ya da bu alanda uzmanlaşmış bir finansman kuruluşu (forfaiter) tarafından satın alınma işlemidir.

Döviz piyasalarında gerçekleştirilen vadeli işlemlerdir. Para birimleri gelecekteki bir tarihte değiştirilmek üzere yapılan kontrata dayanir.

Döviz, hazine bonosu, tahvil gibi değerlerin belli bir tarihte ve belli bir fiyattan alma veya satma sözleşmesidir.

Belli bir döviz veya farklı yatırım aracının, ilerideki bir tarihte alınıp satılması üzerine yapılan anlaşmadır.

Forex’in kısaltılmış halidir.

G7 ülkeleri ve Belçika, Hollanda ve İsveç’in oluşturduğu topluluktur.

ABD, Almanya, Japonya, İngiltere, Kanada ve İtalya’nın oluşturduğu sanayi ülkeleri topluluğudur.

Bir ulusal ekonomide belirli bir dönem içinde (genellikle bir takvim yılında), üretilen mal ve hizmet değerlerinin toplamıdır.

Bir ülkede belli bir zaman içerisinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin belli bir para birimi cinsinden toplam değeridir.

Taşınmaz mal

Vadesinde ödenmeyen taksit tutarına vade tarihinden, hesabın kat edilmesi halinde de alacağın tamamına ödeme tarihine kadar geçen süre içerisinde uygulanacak olan ve oranı sözleşmede belirlenen faizdir. Tüketici Kredisi Sözleşmesi imzalatılan müşteriler için akdi faizin % 30 fazlası , Genel Kredi Sözleşmesi imzalatılan müşteriler için akdi faizin % 100 fazlası.

Yalnızca bakanlıklara ilişkin gelir ve giderleri kapsayan bütçedir.

Herhangi bir finansal enstrümanın fiyatını zamana göre takip etmek için kullanılan 2 boyutlu şekillerdir.

Fiyat grafiği üzerinde meydana gelen özel şekiller formasyonları oluşturmaktadır.Üçgen, bayrak, omuz baş omuz baş omuz formasyonları fiyatlardaki mevcut trendin sona erip yön değiştirmeye yaklaştığını haber verirler.

İki veya daha fazla ülkenin, gümrük vergilerini kaldırıp kendi toprakları arasında malların serbest dolaşımını sağlamaları, üçüncü ülkelere aynı gümrük vergilerini uygulamalarıdır.

Finansal Sözlük