Finansal Sözlük

Elde tutulan pozisyona bağlı dövizin yaşanacak dalgalanmalar sonucu yatırımcının aleyhine değer kaybedebilmesi riskidir.

Yurtiçi ve yurtdışında yerlesik kişilerin, ticari bankalarda açmış oldukları yabancı para cinsinden mevduata verilen isimdir.

Bretton-Woods Sistemi’nin ortaya çıkardığı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’dır. Az gelişmiş ülkelerin kalkınması amacıyla borç para vermek ve sermaye yatırımlarını kolaylaştırmak için kurulmuştur.

Resmi kurumlar tarafından, ödemeler dengesini veya resmi döviz kurunu düzeltmek amacıyla ekonomik politikaların değiştirilmesidir.

Avrupa Merkez Bankası

Banknot şeklindeki bütün yabancı ülke paralarıdır.

Bir ekonominin genel gidişatını gösteren ve belirli periyodlarla açıklanan makro ekonomik verilerdir. Fabrika siparişleri, imalat sanayi endeksi, enflasyon oranı, gelir dağılımı, net konut satışları gibi veriler önemli ekonomik göstergelere örnektir.

Bir ülkenin ekonomisinin gidişatı hakkında bilgi ve fikir veren istatiksel metotlar kullanılarak elde edilmiş verilerdir.

Önemli ekonomik olayların zamanını ve durumunu gösteren takvimdir.

Gayrimenkullerin piyasa değerinin ve gayrimenkule ait özelliklerin saptanması amacıyla yapılan bilirkişi incelemesidir.

Gayrimenkullerin piyasa değerini belirleyen rapordur.

Fonların elektronik ortamda hesaplar arası aktarımının yapıldığı sistemdir.

Müşterinin işlem yapmak amacıyla aracı kuruma verdiği veya işlem platformuna girdiği talimattır.

Bir parayı, ticari senedi, çeki ve tahvili tedavüle koyma işlemine denir. Genellikle Merkez Bankalarına tanınan para çıkarma hakkıdır. Emisyon fazlası denildiğinde, tedavüle gereğinden fazla kağıt para sürüldüğü anlaşılmaktadır.

Bir ülkedeki genel fiyat seviyesindeki değişimi ifade eder.

Kalan kredi borcuna ait anapara tutarının vadesinden önce ödenmesidir.

Kredinin tamamının ya da vadesi henüz gelmemiş olan bir kısmının ödeme planında yer alan vade süresinden önce ödenmesidir.

Erken ödeme yapılması durumunda bankanın, mevzuat gereğince, anaparanın maksimum %2’si kadar tahsil ettiği cezadır.

Ücretli ve maaşlıları, fiyat artışları karşısında korumak amacıyla fiyat artışlarıyla doğru orantılı olarak artmasının sağlanmasıdır.

Avrupa Birliği ortak para birimidir.

ABD dışındaki banka veya diğer aracı kurumlarda açılmış dolar hesapları. Dünyanın her yerinde dolar üzerinden açılmış hesaplar bulunmakla birlikte bunların tümüne eurodolar adı verilmektedir.

Avrupa bonosu veya tahvili, sabit faiz temeline dayalı borçlanma aracı, Amerikan şirketlerinin Avrupa sermaye piyasalarında pazarladıkları menkul değerler anlamındadır.

Avrupa para piyasalarında Eurodolar gibi Avrupa dövizleri üzerinden düzenlenmiş senetlerdir.

Eximbanklar (Export Import Bank – İhracat İthalat Bankası) sundukları ürün ve hizmetlerle, bulundukları ülke ihracatçı firmalarına destek sağlayarak, uluslararası ticaretin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ve genellikle devlet tarafından piyasa koşullarına uygun olarak işletilen yatırım bankalarıdır.

Alacak hakkının bir başka kuruluşa devri sonucunda likit fon sağlayan bir mali işlemdir. Ülkemizde de hızla yaygınlaşan bir finansman yöntemidir.

Finansal Sözlük