Finansal Sözlük

Bir para biriminin değerinin piyasada talebin azalması nedeniyle düşmesidir.

Bir finansal ürünün piyasa fiyatındaki artıştır.

Bir para biriminin başka bir para birimi karşısında değer kazanmasıdır.

Kredi sözleşmesinde belirtildiği üzere, belirli aralıklara değişen referans endeks oranı üzerine bir pay eklenmesi ile bulunan ve bu sebebten ötürü faiz oranı sürekli değişklik gösteren konut kredisi türüdür.

Gerçek hesap açılmadan ancak gerçek piyasa şart- larına uygun olarak pratik yapma ve piyasayı tanıma amacıyla kullanılan platformdur.

Düşmekte olan fiyatların, kırmakta zorlandığı veya bulunduğu yerden yeniden yükseldiği seviyedir. Yatırımcıların genellikle alış işlemleri açmayı tercih ettiği seviyedir.

Fiyat düşüşlerinin zorlaştığı ve alış işlemlerinin beklenebileceği fiyat seviyesidir.

Fiyatların düşerken yoğun alımlar ile karşılaştığı ve daha aşağıya düşmekte zorlandığı seviyedir.

Bir ulusal paranın değerinin düşürülerek diğer ulusal paralar karşısında değer kaybetmesidir.

Türk Hazinesinin çıkardığı vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleridir

Sert olmayan deflasyonist önlemlerle enflasyonun sınırlandırılmaya çalışılmasıdır.

Pozitif ( + ) DI çizgisinin alış baskısını, negatif DI çizgisinin satış baskısını yansıttığı indikatöre denir. “+ DI “ çizgisi “- DI “ çizgisinin üzerinde olduğu sürece alış, “+DI” çizgisi “-DI” çizgisinin altında kaldığında satış sinyali verir.

Yükselmekte olan fiyatların, geçmekte zorlandığı veya bulunduğu yerden yeniden düşüşe geçtiği seviyedir. Yatırımcıların genellikle satış işlemleri açmayı tercih ettiği seviyedir.

Borsada, belli bir süreç içinde sürekli bir fiyat artışının yoğun satışlar sonucu durdurulduğu fiyat seviyesini ifade eder.

Fiyatların yükselişte zorlandığı ve satış işlemlerinin bekle- nebileceği fiyat seviyesidir.

Likiditesi yüksek olan ve her an kullanılmaya hazır olan parayı ifade eder.

Ülkenin kaynaklarına ek bir kaynak sağlamak, döviz olarak yeni ödeme gücü elde etmek gibi amaçlarla ülke dışındaki yabancı hükümet ya da finans kuruluşlarından karşılıklı ya da karşılıksız geri ödemeli kaynak bulunmasıdır. Türkiye’de dış borç kavramı içinde kamu sektörünün yanısıra, özel kesimin dış borçları da birlikte anılır.

Bir ekonominin dışalım ve dışsatım sonucunda ödemeler bilançosunun açık verip vermemesidir. Dış denge, milli gelir, döviz kuru ve döviz sınırları değişkenlerine bağlıdır.

Açılış ve kapanuş fiyatının aynı olduğu mum formasyonudur. Piyasada kararsızlığı gösterir.

Ulusal para dışındaki tüm yabancı paralar ve bu para cinsinden değer taşıyan menkul değerlere verilen isimdir.

Döviz arz edenlerle döviz talep edenlerin karşılaştıkları, ulusal paraların birbirlerine çevrildikleri standartlaştırılmış piyasadır.

Birbirlerinin cinsinden değerleri ölçülen iki para biriminidir. Örneğin EUR/USD bir döviz çiftidir.

Sabit döviz kuru uygulamasında belirlenen paritedir.

Yabancı paraların ulusal para cinsinden fiyatıdır.

Bir para biriminin değerinin başka bir para biriminin değeri cinsinden ifade edilmesidir.

Finansal Sözlük