Finansal Sözlük

Devlet harcamalarının gelirlerine eşit olması anlamına gelir.

Bir işletmenin veya devletin gelir ve giderleri arasındaki farktır.

Devlet gelirlerinin harcamalarından yüksek olması anlamına gelir.

Ülke ekonomisinde işgücünün çoğalması, üretim araçları ve GSMH’nin artması vb. genel verilerin yükselmesidir.

İngiliz poundu için kullanılan bir piyasa jargonudur.

İki farklı ülkenin para birimlerinin, üçüncü bir ülkenin para birimi cinsinden değerlerinin ölçülmesi ile aralarında ilişki kurulması ve ortaya çıkan değşim kurudur.

Bir ülkede yapılan toplam ithalatın, toplam ihracattan fazla olması durumunda ortaya çıkan mali açıktır.

Bir ülkenin toplam mal ve hizmet ihracatı ve transferlerinin toplamıyla tüm ithalatının farkıdır. Cari işlemler dengesi hesaplamasında finansal varlık ve yükümlülükler hesaba katılmaz.

Döviz piyasalarında günlük alım satım esnasında meydana gelen döviz fiyatlarına denir.

Satılabilir pay senedi ve tahviller, alacaklar, stoklar, kasa ve öteki döner varlıklardan oluşan bir bütündür.

Daha düşük getiri sağlayan para biriminden borçlanıp bu tutarı daha yüksek getirili başka bir para birimine yatırmaktır.

Ülkelerin mali politikalarını belirlerken kullandıkları, genel fiyat seviyesindeki değişimleri belirlemek amacı hesaplanan makro ekonomik göstergedir. Enflasyon göstergesinden farklı olarak çekirdek enflasyonda fiyatları geçici olarak etkiyelebilecek ( mevsimsel koşullar, enerji fiyatlarında artış gibi ) dışsal etkenler hesaba katılmaz.

Hisse senedi, tahvil, bono gibi bir enstrüman değil, yatırımcı ile CFD piyasa yapıcısı(sağlayıcı, fiyat kote eden kurum, provider) arasında yapılan, sözleşmesinin açılış ve kapanış fiyatları arasındaki farkın kar veya zarar olarak ödenmesine yönelik anlaşmalardır.

Fiyatların iki kez dip yapıp yükselişe geçtiği formasyondur, fiyatların yükseleceğine ilişkin sinyal verdiği düşünülür.

Fiyatların iki kez tepe yapıp inişe geçtiği formasyondur, fiyatların düşeceğine ilişkin sinyal verdiği düşünülür.

Birim zamanda gerçekleşen işlemlerin toplam değeridir.

Bir piyasada fiyatların sadece kapanış fiyatlarının nokta ile işaretlenip sonradan bu noktaların birleştirilmesi ile oluşan grafiktir.

Fiyatların açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük seviyelerini gösterir. Açılış fiyatı, belirli süre için ilk işlemin fiyatıdır ve sola doğru bir çizgi şeklinde görünmektedir. Kapanış fiyatı, belirli süre için son işlemin fiyatıdır ve çubuk üzerinde sağa doğru bir çizgi şeklindedir. En yüksek fiyat ise belirli süre için en yüksek fiyattır ve çubuğun en üst noktasıdır. En düşük fiyat belirli süre için en düşük fiyattır ve çubuğun en alt noktasıdır.

Ulusal paranın değerinin serbest piyasada döviz arz ve talebine göre belirlendiği sistemdir.Serbest döviz kuru sistemi, yüzen kur sistemi, esnek döviz kuru sistemi gibi isimler de verilmektedir. Bu sistemde döviz kuru günlük olarak herhangi bir kamu müdahalesi olmadan belirlenir. Döviz piyasasındaki denge ve ödemeler bilançosu düzeltmeleri döviz kurundaki değişmelerle gerçekleşir.

Döviz fiyatlarının serbest piyasada arz ve talebe göre belirlendiği, resmi müdahelenin olmadığı kur sistemidir.

Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir.

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kapsamdaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiş olup bu sigortayı sunmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştur.

ABDde dayanıklı mal üreticilerinin bir ay içinde aldığı siparişleri gösteren veridir. Bu veri tüketici ve yatırımcıların ileriye dönük beklentilerini yansıtarak ekonomik büyüme açısından sinyal niteliği taşır.

Alım-satım işlemlerinde kendi nam ve hesabına hareket eden kişi ve kurumlara verilen isimdir.

Fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir düşüş durumunu ifade etmektedir.

Finansal Sözlük