Finansal Sözlük

Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracılık yetkisi verilmiş anonim ortaklıklardır.

Kısa dönemli fonların piyasalarda meydana gelen fiyat farklılıklarından yarar sağlamak amacıyla yapılan alım satım işlemidir.

İşlem yapılan emtia ya da döviz paritesinin trend içinde olup olmadığını ve trend içinde ise trendin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için kullanılan bir indikatördür. Aroon indikatörü sıfırın üzerindeyken yukarı trend olduğunun, sıfırın altındayken de aşağı trend olduğunun sinyalini verir. İndikatör sıfırdan ne kadar uzaklaşırsa trendin o kadar güçlü olduğu kabul edilir.

Aroon osilatörü; üst Aroon indikatöründen alt Aroon indikatörünün çıkarılması ile elde edilir. Aroon indikatörü 0 ile +100 arasında hareket ederken, Aroon osilatörü -100 ile + 100 arasında hareket eder ve sıfır çizgisi merkez olarak kabul edilir.

Arsanın bu konuda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen bina içindeki değerlerine göre belirlenen ortak mülkiyet payına arsa payı denir.

Ödeme planında belirtildiği üzere belli dönemlerde aylık taksit ödemelerinin artmasıdır.

Artan trend kanalı yukarı yönlü piyasaların dip noktalarını birleştirir ve bir trend çizgisine paralel hareket eder. Artan trend kanalı ve trend çizgisi yukarı yönlü bir trendin alt ve üst sınırlarını oluşturur. Bu boğa piyasasında kullanılır.

İki trend çizgisinin birleştirilmesi ile elde edilen iki yönlü fiyat analizi. Aşağıdaki trend çizgisi yükselirken, yukarıdaki trend çizgisi yatay olur. Bu da genellikle boğa piyasalarında kullanılır.

Bir finansal ürün için, o anki cari fiyattan satışa sunumdur.

Fiyatların çok fazla yükselmiş olması ve yön değiştirebileceği durumunu ifade eden teknik bir terimdir. Stochastic Osilatör veya RSI ( Relative Strength Index ) gibi osilatörler ile belirlenebilen aşırı alış/satış bölgelerinde osilatör çizgisi söz konusu bölgeleri tespit eden seviyeleri kırdığında fiyatların yön değiştireceği öngörülür.

Para piyasasının dışına çıkarak kullanılmayan paradır.

Avustralya Doları

J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiş, belli bir yöndeki hareketi gösteren indikatörü sisteminin bir parçası olan teknik bir indikatördür.

Volatiliteyi ölçen bir indikatördür. Yüksek ATR değerleri yüksek volatiliteyi, ve dolayısı ile hacimli, ani işlemlerin sinyalini verir. Düşük ATR ise paritenin yavaş hareket ettiğini gösterir.

Fiyatların düşüş eğilimi gösterdiği piyasadır.

Ödeme planında belirtildiği üzere aylık taksit ödemelerinin belirli dönemlerde belirli miktarlarda azalmasıdır.

Finansal kurumların hesap görme, idari işler ve raporlama işlerinin yapıldığı yerleridir.

Ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli kısmına bağımsız bölüm denir. Kapıcı odası, sığınak gibi ortak yerler bağımsız bölüm olarak kabul edilmemektedir. İstenirse ana yapının her katı bir bağımsız bölüm olarak tapu kütüğüne tescil edilebilir.

Ödeme planı oluşturulurken belirlenen tarihlerde yapılan toplu ödemedir.

TCMB bünyesinde faaliyet gösteren, bankaların birbirleriyle ve TCMB ile TL Depo Alım – Satım İşlemlerini ve sadece TCMB taraf olmak üzere Geç Likidite Penceresi ve Gün İçi Limit İşlemlerini gerçekleştirebildikleri piyasadır.

Bir para biriminin başka bir para birimi karşısındaki değeri belli bir fiyat aralığında dalgalanabilir. Bu fiyat aralığına bant denir.

Yapılan yatırımın, yatırım dönemi boyunca anapara üzerinden elde ettiği faizdir.

Yapılan yatırımdan elde edilen faiz gelirinin vade sonunda tekrar yatırıma dönüştürülmediği durumdaki yıllık getirisidir.

Müşterinin yapacağı işlemlerde pozisyon açabilmek için teminat olarak alınan başlangıç miktarı.

Yatırımcının pozisyon açabilmesi için ödenen minimum özkaynak tutarıdır.

Finansal Sözlük