Finansal Sözlük

Menkul kıymetin, piyasada o gün itibariyle geçerli olan vadeye kadar getirisine göre hesaplanan fiyatıdır.

Para piyasasında, para arzı ve para talebinin etkileşimine göre belirlenen ve mevduatlar ile diğer yatırımlar için ödenen faiz oranıdır.

Bir yatırımcının sahip olduğu menkul kıymetlerin tümüne verilen addır.

Yatırımcının gelir elde etmek amacıyla piyasada açtığı işleme verilen isimdir.

Bir ulusal para biriminin diğer para birimlerine karşı değer kazanması durumudur.

Bir vergiyi istemeyerek ödediğine dair mükellefin itirazı anlamına gelmektedir.

Dereceleme, kredi riskini sınıflandırma, kredi kalitesinin veya borçlanma araçları üzerindeki risk derecesinin belirlenmesi operasyonudur. Amaç, menkul değer ihraç ederek borçlanmak isteyen şirketlerin durumu hakkında fikir edinmektir.

Alım satım işlemine konu olan gayrimenkulun, güncel piyasa koşullarına göre belirlenen satış bedelidir.

Nominal faizin enflasyondan arındırılarak ifade edilen şeklidir.

Herhangi bir yatırım aracının enflasyondan arındırılmış getirisidir.

Ulusal ekonomide tarım, sanayi ve hizmetler ana sektörlerinde üretici ve tüketici konumundaki bireylerin tümünü temsil eden kesimdir. Bu kesimin gerçekleştirdiği tasarruflar finansal kesim tarafından toplanır ve tekrar reel kesime kullandırılır.

Bir bankanın elinde bulundurduğu ödeme sırası henüz gelmemiş senetleri bir başka bankaya iskonto ettirmesidir.

Kullanılmış olan kredinin, daha uygun faiz oranlarına sahip olan başka bir kredi ile kapatılması ve uygun faiz oranına sahip olan krediye borçlanma durumudur.

Bir borcun ödenmesinin temini amacıyla borçlu tarafından alacaklıya verilen ve borç ödenince geri alınan kıymetli eşya anlamında kullanılır.

Bir menkul kıymetin işlem başlangıç valöründe satılıp bitiş valöründe geri alınmasını ifade eder. Repo yapan taraf parayı kullanan taraftır. Açılımı “geri alım vaadiyle satış”tır.

Bir ülkede belirli bir zaman aralığında ekonomik büyümenin yavaş veya negatif yönde olması durumudur.

Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılan ipoteklere dair tüm işlemlerin dayanağı olan, kredi koşullarını, faiz, vade, ipotek şartları vs. içeren, belgedir.

Bir ülke parasının diğer ülkelerinin paraları karşısında değer kazanması sürecidir.

Uluslararası mali kuruluşlar ile hükümetlerin ellerinde bulundurdukları altın ve dövize verilen addır.

Yatırımın geri dönüşünün beklenenden düşük olması durumudur.

Finansal Sözlük