Finansal Sözlük

En üst ölçeğe sahip olan ve pafta bazında onaylanan en üst çevre düzeni planıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan bu planda genellikle temel stratejik kararlar yer alır. Bu plan ile konut, sanayi, ulaşım, turizm, tarım gibi arazi kullanımına ve yerleşime bağlı kararlar belirlenir

Arazilerin kullanılış biçimi, bölge tipleri, bölgenin gelecekteki nüfus yoğunluğu, bölgenin yapı yoğunluğu, yerleşme alanlarının yönü ve büyüme seviyesi gibi durumlarla ilgili ilkelerin ve çözümlerin yer aldığı plandır. Arkeolojik kazı alanları ve doğal sit bölgeleri de bu planda belirlenir.

Hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarıdır. Portföy değerinin en az yüzde 25’ini devamlı olarak Türk şirketlerinin hisse senedi olarak bulundurmaları zorunludur

Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır

Yatırımcı, henüz sahip olmadığı yatırım aracını, ileride fiyatının düşeceği beklentisi ile satar.

Gideri gelirini aşan bütçedir

Banka tarafından güvenilir müşteriye sadece bir imza karşılığında açılan kredidir. Bu kredi ürünü için teminat ya da kefalet istenmez. Bu krediyi kullanan kişi alacaklıya karşı tüm mal varlığı ile sorumludur

Serbest piyasa yerine kullanıldığı gibi yabancı üreticilerin mallarını serbestçe satabildiği piyasa anlamına gelir

Merkez bankaları tarafından yürütülen, para arzının arttırılması veya azaltılması amacı ile hazine kağıtlarının alınıp satılması işlemleridir.

Döviz, altın, menkul kıymet gibi bir finansal araç üzerinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten yükümlülükleri karşılayamayan kısmıdır.

Faiz hesaplamalarında kullanılan bir terimdir. Faize esas olan anapara ile paranın kullanıldığı gün sayısının çarpımından oluşan rakamdır

Medeni Kanun’un 194. maddesi gereği; evli eşlerin birlikte yaşadıkları, evlilik ve aile hayatlarını sürdürdükleri, sürekli ikamet ettikleri konuta “aile konutu” denilmektedir. Aile konutu eşlerin maliki olduğu veya kira yoluyla edindikleri konutlar olabilmektedir

Karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından meydana gelen hukuki işlemdir. Mukavele veya sözleşme de denir.

Bir işletmenin sahip olduğu varlıklardır.

Bir finansal ürün için alım yapılabilmesi amacıyla sunulan fiyat.

Döviz çiftinin alış satış fiyatları arasındaki farkın pip cinsinden değeri.

Bir yatırım aracını satın almak için doğru zamanın ve uygun koşulların oluştuğuna işaret eden sinyal. Yatırımcıların platformlarında kullandıkları indikatörler bu sinyalleri sağlarlar. Örneğin MACD indikatörü, sinyal çizgisinin üzerine çıktığında bu alış sinyali olarak algılanılır.

Merkez bankasında veya devlet hazinesinde kur istikrarı için külçe ya da madeni para olarak saklanan altın anlamına gelir.

Eskiden bir para biriminin değerini belirlemek için kullanılan sistemdi. Para biriminin değeri, belli bir ağırlıktaki altının değerine denk tutulurdu. Bu sistemin kullanıldığı zamanlarda, altının para birimi değeri karşısındaki değeri sabitlenmiş olurdu.

Süresi dolmadan önce herhangi bir zamanda işlem görebilen opsiyondur.

Bir şirkette 1 (bir) yıldan daha uzun süre kullanılacağı düşünülen duran varlıklar her yıl eskiyerek değer kaybeder. Bu değerin o yılın gelirlerinden bir payı gider olarak düşülerek bir hesapta toplanır. Bu işleme ’amortisman ayırmak’ denir.

Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe ana gayrimenkul denir. (Komple bina, fabrika, dükkan, büro vb.)

İşletilen paranın faizsiz ham halidir.

Kredi kullanıcısının ödediği aylık standart tutardan daha fazla ödeme yapmasıdır. Bu şekilde kredi geri ödemesi hızlandırılabilir ve ödenecek olan toplam faiz tutarı düşürülebilinir.

Genellikle yabancı bir banka için çalışan yerel bankadır.

Finansal Sözlük